Stichting Lumen

Voor stervensbegeleiding

logo "De duif"

De duif is het logo van Stichting Lumen

Het logo van Lumen is speciaal voor Lumen gemaakt door de Deense kunstenaar Eskjild Tjalve.
De kunstenaar heeft gekozen voor een duif als symbool van vrede die hemel en aarde verbindt. Het roze rond de duif symboliseert de zachte onzelfzuchtige liefde die er altijd is en ons omsluit. In het hart van de duif zie je een driekleurig symbool van het (eeuwige) leven. Het rood kan je zien als symbool van het lichaam, het geel als symbool van de ziel en het blauw als symbool van de geest.

Zoals de kunstenaar zegt: “de eeuwig Goddelijk drijvende kracht in ons en in alles wat er is.” Het driekleurenspel staat in het teken van de drieledigheid. Heel veel in ons leven op aarde is tweeledig. Er is daardoor een polariteit (tegenstrijdigheid) die voor problemen kan zorgen. Je voelt “a”, maar je verstand zegt “b”.

En juist tijdens het stervensproces is het belangrijk dat denken en voelen bij elkaar komen. Althans, volgens het Tibetaanse Boeddhisme dat stelt dat de samenvoeging van “denken” en “voelen” in het hart gebeurt om de ziel de vrijheid te kunnen geven. Het samenvoegen van de drie elementen, denken, voelen en hart (hartewarmte, liefde) is waardoor vrede ontstaat.
Zoals water en olie een emulgator nodig hebben om te kunnen mengen, zo kunnen veel gepolariseerde zaken in het leven opgelost worden door een drieledigheid. Deze gedachte kan door alle religies, godsdiensten en individuele spirituele denkrichtingen heen gaan.
Het is dát gebied waarop de medewerkers van Lumen acteren en werken aan harmonie tijdens het stervensproces.