Stichting Lumen

Voor stervensbegeleiding

Workshops

Workshops kunnen op maat gegeven worden. 

Voor professionals die op een of andere manier met een stervensproces in aanraking komen kan het prettig zijn om te praten over hun ervaringen en om kennis op te doen. De workshops zijn dus niet alleen om te leren, maar geven ook een plek voor intervisie. En op die manier is de workshop ook zeer geschikt voor particulieren (mantelzorgers) die met allerhande vragen rondlopen over het omgaan met sterven en de dood.

De workshops hebben een interactief karakter. Dat wil zeggen dat u regelmatig in kleine groepjes met elkaar van gedachten wisselt, en daarin uw eigen ervaringen kwijt kunt. Door deze uitkomsten plenair te delen heeft u direct invloed op de inhoud van de lesstof. Onze ervaringen leren dat op deze manier elke cursist invulling kan geven aan zijn/haar eigen informatiebehoefte.

Zoals gezegd vullen we samen de workshop in, maar meestal komen daar onder meer de volgende vragen aan bod:

 • Kennis opdoen van de emoties van mensen op weg naar het levenseinde toe. 
 • Hoe kun je die emoties herkennen en daar ook goed op reageren. 
 • Hoe kun je het beste handelen met betrekking tot het betreden van een ruimte waar een stervende is en hoe kun je je het beste gedragen aan het sterfbed. 
 • Wat doe je na het sterven en wat maakt de familie mee tot en met de begrafenis? 
 • Een gesprek over buitenzintuiglijke waarneming kan ook aan de orde komen. 
 • Het (deels) regelen van de uitvaart voordat de betrokkene is overleden. Dit voorkomt veel onverwachte vragen van bijvoorbeeld de uitvaartonderneming en geeft de gelegenheid om een betere, en bewuste keuze te maken. 

Na het goed doorlopen van de hele workshop: 

 • heeft u handvatten aangereikt gekregen waarmee u de zorg vanuit uw werkgebied of uw leefomgeving kunt optimaliseren, 
 • bent u in staat om de psychologische en spirituele fases van een stervende en betrokkenen te herkennen, 
 • hebt u handvatten aangereikt gekregen om met een terminale patiënt en/of betrokkenen te communiceren, 
 • is het gemakkelijker om de familie te begeleiden rond het stervensproces van hun dierbaren, 
 • leert u zich bewust te zijn van uw eigen emoties en die van anderen

De mogelijkheid bestaat om een tweedaagse cursus te houden waarbij alle aspecten van de workshops behandeld worden. 

De vergoeding voor deelname aan een workshop/cursus wordt gebaseerd op de te maken onkosten en in gezamenlijk overleg vastgesteld.