Stichting Lumen

Voor stervensbegeleiding

Donaties

Vindt u het werk van Lumen met de begeleiding van stervenden en hun naasten en de kennisoverdracht aan betrokkenen rond een stervensproces en de professionals die te maken hebben met stervensprocessen belangrijk?

U kunt Stichting Lumen op verschillende manieren ondersteunen.

U maakt zelf geld over op rekeningnummer NL96INGB0009642905 van de ING Bank ten name van Stichting Lumen onder vermelding van uw naam en emailadres (zodat wij een bedank mailtje sturen).

U kunt de Stichting in uw testament als erfgenaam benoemen of een legaat nalaten. 

Stichting Lumen heeft  een ANBI status waardoor giften aan Lumen volledig aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en Lumen geen erfbelasting is verschuldigd.

KvK nummer             32098057
ANBI nummer           8157.28.748
Bankrekening           NL96INGB0009642905