Stichting Lumen

Voor stervensbegeleiding

Spiritualiteit rond het sterven

Naast het fysieke sterven, zoals hierboven beschreven, is er volgens het Tibetaans boeddhisme ook sprake van een psychisch en spiritueel sterven. Bij het psychische sterven is er sprake van beweging van dominante gevoelens en gedachten uit respectievelijk de buik en het hoofd naar het hart. Bij het spiritueel sterven zijn denken en voelen één geworden. 

Het is belangrijk om tijdens het stervensproces rekening te houden met de beleving van spiritualiteit en geloof van de stervende. In de palliatieve zorg heeft  men, naast het fysieke welzijn van de patiënt, ook  aandacht voor het sociale leven, de psychische gezondheid en de spirituele beleving van de patiënt. Door met deze zaken rekening te houden, wordt het voor zowel de familie als de zorgverleners makkelijker om het sterven te laten verlopen op de (spirituele) manier die de patiënt wenst.