Stichting Lumen

Voor stervensbegeleiding

Werkwijze

Wanneer iemand te horen krijgt dat hij of zij ongeneeslijk ziek is, brengt dat veel emoties met zich mee. Lumen wil in deze terminale fase kennis en hulp bieden. Zo steunen de medewerkers de betrokkenen bij het doorlopen van de vijf fasen rondom rouwverwerking.

Deze hulp bestaat uit gesprekken (persoonlijk of een groepsgesprek), het op een creatieve manier omgaan met emoties en het samen op zoek gaan naar manieren om de situatie voor zowel de stervende als de andere betrokkenen dragelijk te maken. Zo kan de overdracht van huishoudelijke taken voor de stervende een bijzonder confronterend proces zijn. 

De medewerkers van Lumen functioneren dan als coach om deze overgang emotioneel te helpen verwerken. Ook bij het regelen van de uitvaart en in de dagen na het sterven kan Lumen op praktisch en emotioneel gebied steun bieden. 

Alle begeleiding geschiedt op basis van de behoeften van de betrokkenen bij het stervensproces. Lumen kent geen standaard aanpak of procedure: de invulling van de begeleiding is persoonlijk en voor iedereen verschillend. Het werken met rituelen kan daar ook bij horen. 

Indien gewenst kunnen ook specifieke geestelijke vertegenwoordigers ingeschakeld worden om religieuze begeleiding te bieden. Naast de emotionele begeleiding biedt Lumen ook kennis over het stervensproces: op verzoek van een stervende kunnen medewerkers uitleg geven over wat er met het lichaam en de psyche gebeurt tijdens dit proces. 

Ook helpen de medewerkers van Lumen bij de communicatie tussen de betrokkenen bij het stervensproces en het behandelend personeel. Zo wordt de vertrouwensband tussen stervende, betrokkenen en verzorgenden versterkt en is er ruimte voor ieders emoties.