Stichting Lumen

Voor stervensbegeleiding

Literatuur

Onderstaand is een lijst opgenomen van nuttige literatuur.

 • Kuier, H.(2008): Knopen tellen, lotgevallen, hartenkreten en tips van een patiënt, Bosch&Suykerbuyk Trainingscentrum BV.
 • UMC Utrecht Dienst voor Levensoriëntatie en Geestelijke Verzorging, versie juni 2009: Wegwijzer in religies en levensbeschouwingen voor zorgverleners.
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), 2010: Richtlijn Spirituele Zorg, versie 1.0
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), 2010: Zorg in de stervensfase, Landelijke richtlijnversie 1.0
 • E. Kübler-Ross:Lessen voor levenden, uitgeverij Ambo. ISBN 90 263 0103 0.
 • E. Kübler-Ross:Dood, uitgeverij Ambo. ISBN 90 263 0339 4.
 • R.J.J. van Boxtel en anderen: Palliatieve zorg thuis, uitgave van AZR-Daniel/IKR. ISBN 9080617210
 • Dalai Lama, Jeffrey Hopkins: Over de dood, Uitgeverij Forum. ISBN 90 225 3430 8
 • Van Dantzig: Is alles geoorloofd als God niet bestaat, uitgeverij Boom. ISBN 90 5352 221 2.
 • S. Hodge en M. Boord: Het geïllustreerde Tibetaanse dodenboek, Uitgeverij Ankh-Hermes. ISBN 90 202 8206 9
 • Stephen Levine: Bewust leven, bewust sterven, uitgeverij Servire. ISBN 90 6325 283 8.
 • Sylvia Pessireron: Rouwen in zeven 'Nederlandse culturen, uitgeverij Seram Press. ISBN 90802 97852.
 • A. van Orshoven e.a.: Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding, uitgeverij Aco. ISBN 90 334 3282 X