Stichting Lumen

Voor stervensbegeleiding

Organisatie

Lumen is een kleine organisatie bestaande uit een bestuur en een klein team van opgeleide medewerkers. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de missie en visie, het uitzetten van de strategie, het vaststellen, bewaken en coördineren van de activiteiten om de doelstellingen te behalen. 

De medewerkers verzorgen de begeleiding bij het stervensproces. Ook geven zij de workshops en lezingen. 

De inzet van bestuur en medewerkers is geheel op vrijwillige basis. De medewerkers krijgen indien er voldoende middelen zijn, wel de werkelijk gemaakte reis- en onkosten vergoed. 

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Parcival van Gessel, voorzitter
  • Alice Majoor, secretaris
  • Rob Rosenberg, penningmeester

Stichting Lumen heeft een ANBI status en stelt het ANBI verantwoordings document beschikbaar om in te zien :

nb De documenten zijn opgeslagen in een pdf formaat en voor het inzien heeft u een pdf reader nodig.

KvK nummer            32098057

ANBI nummer          8157.28.748

Bankrekening           NL96INGB0009642905

Medewerkers

Stichting Lumen bestaat uit een klein team gericht opgeleide medewerkers.

Deze medewerkers bieden begeleiding bij het stervensproces. Ook geven zij de workshops en lezingen.

De medewerkers zijn:

 

Parcival van Gessel, oprichter Lumen en begeleider

Ik ben 43 jaar actief geweest in de dienstverlenende sector in Amsterdam. Ik heb daar kennis gemaakt met alle aspecten van het leven en heb veel gezien en meegemaakt. Daarnaast ben ik sinds 1991 Priester in de Vrij-Katholieke kerk in Naarden. Sinds 2010 ben ik geestelijk verzorger in een woonzorgcentrum in Almere.

Ik heb een grote expertise opgebouwd in thema's rond het leven in het algemeen, maar ook rond het proces van het sterven. Dit heeft mij een unieke kijk op alle facetten van het leven gegeven. Ik vindt het erg fijn deze kennis over te dragen op anderen.

 

Alice Majoor, begeleider

Ik werk in het basisonderwijs. Op school en in mijn klas heb ik te maken gehad met overlijden van een ouder, een kind of andere naaste familieleden. Het meemaken en verwerken daarvan is voor alle betrokkenen een lang en intensief proces waarbij men alle hulp kan gebruiken die nodig is.

Na een Bijna Dood Ervaring heb ik veel boeken gelezen op het spirituele vlak en cursussen gevolgd waaronder de tweejarige opleiding tot stervensbegeleider bij het Nederlands Instituut voor Stervensbegeleiding in Utrecht.
Sinds 2008 ben ik actief betrokken bij begeleidingen.

 

 Tonny Koster, begeleider

Ik ben coordinator bij het STIP GGz (steun en informatiepunt geestelijke gezondheidszorg) te Almere, waar ik 3 dagen in de week werk. De rest van de week werk ik als Psychosociaal- en Transpersoonlijk Counselor en heb een eigen praktijk aan huis in Amersfoort.
In mijn praktijk begeleid ik mensen met psychische- en sociale problemen. Ik ga samen met hen op zoek om hun eigen kracht te (her)ontdekken. Vanuit mijn praktijk werk ik ook als traumahulpverlender voor opdrachtgever Emergenz.

Ik ben bekend met BijnaDoodErvaringen en heb in mijn afstudeerscriptie geschreven over het taboe rondom het sterven en op welke wijze het mogelijk is de stervende en zijn of haar familie bij te staan.

 

 

   

Contact

Wilt u meer weten over of bent u geïnteresseerd in een begeleiding bij het stervensproces of wilt u meer informatie over het laten verzorgen en/of deelnemen aan workshops of lezingen? Dan kunt u contact opnemen met de stichting via ons contactformulier.

Het is ook mogelijk om telefonisch contact te zoeken of informatie te vragen via telefoonnummer : 036 - 844 01 74

Donaties

Vindt u het werk van Lumen met de begeleiding van stervenden en hun naasten en de kennisoverdracht aan betrokkenen rond een stervensproces en de professionals die te maken hebben met stervensprocessen belangrijk?

U kunt Stichting Lumen op verschillende manieren ondersteunen.

U maakt zelf geld over op rekeningnummer NL96INGB0009642905 van de ING Bank ten name van Stichting Lumen onder vermelding van uw naam en emailadres (zodat wij een bedank mailtje sturen).

U kunt de Stichting in uw testament als erfgenaam benoemen of een legaat nalaten. 

Stichting Lumen heeft  een ANBI status waardoor giften aan Lumen volledig aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en Lumen geen erfbelasting is verschuldigd.

KvK nummer             32098057
ANBI nummer           8157.28.748
Bankrekening           NL96INGB0009642905