Stichting Lumen

Voor stervensbegeleiding

Organisatie

Lumen is een kleine organisatie bestaande uit een bestuur en een klein team van opgeleide medewerkers. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de missie en visie, het uitzetten van de strategie, het vaststellen, bewaken en coördineren van de activiteiten om de doelstellingen te behalen. 

De medewerkers verzorgen de begeleiding bij het stervensproces. Ook geven zij de workshops en lezingen. 

De inzet van bestuur en medewerkers is geheel op vrijwillige basis. De medewerkers krijgen indien er voldoende middelen zijn, wel de werkelijk gemaakte reis- en onkosten vergoed. 

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Marianne Ponstein, voorzitter
  • Kim van Rijn, secretaris
  • Michiel de Beer, penningmeester
  • Parcival van Gessel, bestuurslid
  • Vac, bestuurslid

Stichting Lumen heeft een ANBI status en u kunt ons laatste Jaarverslag met meer achtergrond informatie hier downloaden.

KvK nummer            32098057
ANBI nummer          8157.28.748
Bankrekening           NL96INGB0009642905